مشاهده مقالات برچسب زده شده 'create zip on websitepanel'

  فشرده سازی فایل ها در Websitepanel

وارد کنترل پنل وبسایت پنل شوید و بر روی گزینه File Manager کلیک نمایید     لیست...