مشاهده مقالات برچسب زده شده 'bufferbloat'

 دلیل پنهان کاهش سرعت اینترنت و چگونگی رفع آن‌

جیم گتیز با بررسی پینگ‎ها و سطوح مختلفی از بارگذاری اتصال اینترنت به این نتیجه رسید که زمان...