مشاهده مقالات برچسب زده شده 'Default Document'

  تنظیم Default Documents

اگر سایت خود را در هاست آپلود کرده اید و فایل ایندکس شما در پوشه httpdocs قرار دارد اما سایت...