مشاهده مقالات برچسب زده شده 'کاربر فایل php.ini'

 فایل php.ini چیست و چه کاربردی دارد ؟

فایل php.ini چیست و چه کاربردی دارد ؟ در تعریف کلی فایل php.ini فایل پیکربندی اصلی PHP است....