مشاهده مقالات برچسب زده شده 'پکیج Netowork Manager'

 تنظیم IP استاتیک در CentOS 7

به صورت پیش فرض در لینوکس CentOS 7 و سایر توزیع ها، تنظیمات شبکه به صورت دریافت اتوماتیک IP از...