مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ساب دامین پلسک'

  ایجاد سابدامین در plesk

  برای ساختن سابدامین در پلسک میبایست ابتدا به پلسک لاگین کنید. مانند تصویر روی گزینه add...