مشاهده مقالات برچسب زده شده 'روش تنظیم فایل web.config'

 تنظیم web.config جهت ارتباط با SQL در هاست ویندوز

برای برقراری SQL در هاست ویندوز ، باید برخی تنظیمات در فایل web.config صورت گیرد که در این مطلب...