مشاهده مقالات برچسب زده شده 'در صورتیکه دامنه شما به سی پنل متصل است و قصد دارید سابدامنه آنر'

 اتصال SubDomain به هاست دیگر در Cpanel

در صورتیکه دامنه شما به سی پنل متصل است و قصد دارید سابدامنه آنرا به هاست دیگری متصل کنید مراحل...