مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ایجاد کاربر پایگاه داده پلسک'

  ایجاد پایگاه داده و کاربر پایگاه داده

وارد کنترل پنل پلسک شوید و طبق عکس زیر روی Databases کلیک کنید   در صفحه جدید روی گزینه Add...