مشاهده مقالات برچسب زده شده 'اموزش مرحله به مرحله تغییر پورت remote desktop در ویندوز سرور 20'

 تغییر پورت remote desktop در ویندوز سرور 2003

غییر پورت remote desktop در ویندوز سرور 2003 جهت افزایش امنیت، یکی از راه کارهایی است که مدیران...