مشاهده مقالات برچسب زده شده 'debian'

 

 معرفی لینوکس توزیع Debian GNU/Linux

لینوکس Debian GNU/Linux برای اولین بار در سال 1993 معرفی شد.این لینوکس توسط بنیانگذارش یان...