مشاهده مقالات برچسب زده شده 'addon domain'

  پارک ، Addon و ریدایرکت دامنه در Plesk

آموزش پارک دامین و ادان دامین و ریدایرکت در پلسکابتدا تفاوت بین ادان دامین و پارک دامین را بررسی...

 آموزش اضافه کردن يک دامنه جديد Addon

یکی از قابلیت هایی که در کنترل پنل cPanel همراه ساپورت برای همه افراد به صورت نامحدود فراهم است...