مشاهده مقالات برچسب زده شده 'RedHat'

 

 آموزش فعال کردن EPEL Repository در RHEL/CentOS 7.x/6.x/5.x

مخزن EPEL Repository به شما کمک میکند تا پکیج های استاندارد متن باز اضافی را با استفاده از دستور...

 معرفی لینوکس توزیع Fedora Core

معرفی لینوکس توزیع Fedora Core پروژه Fedora که در اصطلاح فنی به آن Fedora Core گفته می شود در...