مشاهده مقالات برچسب زده شده 'ESXi'

 

 معرفی و بررسی مجازی ساز vmware esxi

ESXi آخرین ورژن از سری نرم افزاری VMware Hypervisor است. تکنولوژی استفاده شده از نوع Bare Metal...