سرورهای مجازی ترکیه با هارد SSD تضمین کیفیت و پشتیبانی | میکروتیک ویندوز لینوکس | دیتاسنتر معتبر Seabone و Comnet

با هارد SSD تضمین کیفیت و پشتیبانی | میکروتیک ویندوز لینوکس | دیتاسنتر معتبر Seabone و Comnet

سرور مجازی ترکیه رم 1024

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
30GB SSD هارد
یک هسته ای سی پی یو 1000MH
1024 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک /
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1

سرور مجازی ترکیه رم 2048

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
35GB SSD هارد
1 هسته ای سی پی یو 3000MH
2048 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1

سرور مجازی ترکیه رم 4096

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
50GB SSD هارد
2 هسته ای سی پی یو 4000MH
4096مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1

سرور مجازی ترکیه رم 8192

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
100GB SSD هارد
3 هسته ای سی پی یو 7000MH
8192مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1

سرور مجازی ترکیه رم 16384

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
100GB SSD هارد
4 هسته ای سی پی یو 10000MH
16384 مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1

سرور مجازی ترکیه رم 8192 ((Irancll))

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 2 ساعت بعد از پرداخت
100GB SSD هارد
3 هسته ای سی پی یو 7000MH
8192مگابایت رم
ویندوز / لینوکس / میکروتیک
کامل وضعیت دسترسی به روت
Vmware ESXI 5 مجازی ساز
ترافیک نامحدود 1/1