سرور مجازی لهستان

سرور مجازی لهستان رم 1024 هارد SSD

به همراه پنل اختصاصی KVM جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت و تغییر سیستم عامل
1024 Ram
1Core Cpu
10GB SSD
1GB Full Warranty Port
Unlimited Bandwidth
1 Ip

سرور مجازی لهستان رم 2048 هارد SSD

به همراه پنل اختصاصی KVM جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت و تغییر سیستم عامل
2048 Ram
2Core Cpu
15GB SSD
1GB Full Warranty Port
Unlimited Bandwidth
1 Ip