سرور مجازی هلند دیتاسنتر لیزوب و Psychez و ورلد استریم Amesterdam Leaseweb WorldStream

سرور مجازی هلند آنتی دیداس دیتاسنترهای Psychez Leaseweb WorldStream | سیستم عامل میکروتیک ویندوز ابونتو لینوکس سنتوس

سرور مجازی هلند وارز رم 1024 هارد SSD

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 1024 Ram
 • 1Core 2000MH Cpu
 • 10GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 2048 هارد SSD

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 2048 Ram
 • 1Core 4000MH Cpu
 • 15GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 4096 هارد Nvme

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 4096 Ram
 • 2Core 5000MH Cpu
 • 35GB Nvme
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 8192 هارد Nvme

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 8192 Ram
 • 2Core 10000MH Cpu
 • 100GB Nvme
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 8192 هارد Nvme ((Irancll))

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 8192 Ram
 • 2Core 10000MH Cpu
 • 100GB Nvme
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 12288 هارد Nvme

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 12288 Ram
 • 3Core 12000MH Cpu
 • 150GB Nvme
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرور مجازی هلند وارز رم 16384 هارد Nvme

به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور

 • 12288 Ram
 • 3Core 13000MH Cpu
 • 150GB Nvme
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip