پنل مدیریت حرفه ای سرور || پهنای باند نامحدود || فیلم آموزش

سرویس جدید V + آموزش کار با سرور + پنل اکانتینگ + پهنای باند نامحدود

فرانسه آلمان هلند انگلیس ترکیه آمریکا سویس فنلاند کانادا
به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور + پنل مدیریت + فیلم آموزش مدیریت سرور

 • 8096 Ram
 • 1Core 2000MH Cpu
 • 8GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip
سرویس قدیم S + آموزش کار با سرور + پنل اکانتینگ + پهنای باند نامحدود

فرانسه آلمان هلند انگلیس ترکیه آمریکا سویس فنلاند کانادا
به همراه پنل اختصاصی ویمور جهت مدیریت کامل کنسول و روت و ریبوت سرور + پنل مدیریت + فیلم آموزش مدیریت سرور

 • 8096 Ram
 • 1Core 2000MH Cpu
 • 8GB SSD
 • 1GB Full Warranty Port
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Ip