سرور IBSng

پلن اول سرور IBSng
 • 4GB رم
 • 2Core پردازنده
 • 40GB Nvme هارد
 • خیر دسترسی روت
پلن دوم سرور IBSng
 • 8GB رم
 • 4Core پردازنده
 • 40GB Nvme هارد
 • خیر دسترسی روت
پلن سوم سرور IBSng
 • 8GB رم
 • 8Core پردازنده
 • 40GB Nvme هارد
 • خیر دسترسی روت