بالاترین اپتایم و پایینترین پینگ با بهترین کیفیت | بکاپ روزانه خودکار

استفاده از هارد های SSD و Nvme نسل جدید | مناسب میزبانی بات ها

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 300 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 300 مگ | Nvme
فضا 300 مگابایت
FTP اکانت 3عدد
ساب دامین 5عدد
پارک دامنه 1عدد
ادان دامین 3 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
پهنای باند نامحدود
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 1024 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 1024 مگ | Nvme
فضا 1گیگ
FTP اکانت 6عدد
ساب دامین 10عدد
پارک دامنه 3عدد
ادان دامین 6 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 2048 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 2048 مگ | Nvme
فضا 2گیگ
FTP اکانت 10عدد
ساب دامین 13عدد
پارک دامنه 5عدد
ادان دامین 9 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 4096 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 4096 مگ | Nvme
فضا 4گیگ
FTP اکانت 15عدد
ساب دامین 15عدد
پارک دامنه 10عدد
ادان دامین 13 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 8192 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 8192 مگ | Nvme
فضا 8گیگ
FTP اکانت نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه 20عدد
ادان دامین 18 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 20480 مگ | SSD

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 20480 مگ | Nvme
فضا 20گیگ
FTP اکانت نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل