هاست ویندوز پلسک Plesk هاست سی پنل Cpanel | میزبان سایت های تجاری و پر بازدید آلمان کانادا هلند امریکا انگلیس فرانسه

پهنای باند نامحدود با هارد نسل جدید Nvme برای افزایش بارگیری

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 300 مگ | Nvme

فضا 300 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل انگلیس,آمریکا,فرانسه,هلند,آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 1024مگ | Nvme

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 2گیگ | Nvme

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 4گیگ | Nvme

فضا 4000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 10گیگ | Nvme

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 20گیگ | Nvme

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل انگلیس,آمریکا,فرانسه,هلند,آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 40گیگ | Nvme

فضا 40000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای آلمان 80گیگ | Nvme

فضا 81920 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین