افزایش قیمت در سرورهای انگلیس سویس و هلند و فرانسه و هلند و امریکا

اطلاعیه همراه ساپورت ||  افزایش قیمت در سرورهای  انگلیس  سویس و هلند و فرانسه و هلند  و امریکابا سلامبا توجه به تغییر سیاست دیتاسنترهای خارجی  مبنی بر سرویس دهی به  کاربران  بر ان شدیم که ... ادامه مطلب »

15th Apr 2021
افزایش تعدا سرورها و پورت به مجموعه سرورهای همراه ساپورت

اطلاعیه همراه ساپورت || افزایش  سرورها و پورت به مجموعه سرورهای همراه ساپورتبا سلاماز تمام لوکیشن های زیر سرورهای جدید با پورت کاملا ازاد و تازه نفس بدون هیچگونه فشار اضافه شده است  و برای تمام ... ادامه مطلب »

15th Apr 2021