افزوده شدن امکان ریست و جایگزینی دامنه در سی پنل به صورت خودکار

اطلاعیه همرا ساپورت | افزوده شدن امکان ریست و جایگزینی دامنه در سی پنل به صورت خودکاردر بسیاری از مواقع ممکن است سی پنلی را خرید نمایید که از نظر پارک دامنه محدود باشد یا اینکه به هر دلیل ... ادامه مطلب »

15th Jul 2020
سورپرایزی دیگر بعد از ikv2 از همراه ساپورت و باز هم برای اولین بار !!

همراه ساپورت | سورپرایزی دیگر  بعد از ikv2 از همراه ساپورت و باز هم برای اولین بار  !!سرویس پر کاربرد سیسکو را بسیاری از همکارن مورد استفاده قرار میدهند که واقعا از نظر کیفیت و پایداری  در طول این ... ادامه مطلب »

4th Jul 2020
اضافه شدن سرور اختصاصی حرفه ای از ترکیه

اطلاعیه همراه ساپورت | اضافه شدن سرور اختصاصی حرفه ای از ترکیهبا سلاماز  انجایی که بسیاری از دوستان و همکاران جهت موارد مختلف از قبیل پینگ و گیم درخواست سرور ترکیه داشتند بر ان شدیم با وجود ... ادامه مطلب »

1st Jul 2020