پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps

تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

سرور مجازی ایتالیا رم 1024 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 30GB HDD هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 1024 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
سرور مجازی ایتالیا رم 2048 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 40GB HDD هارد
 • 1 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2048 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
سرور مجازی ایتالیا رم 4096 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 60GB HDD هارد
 • 2 گیگاهرتز سی پی یو
 • 4096 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
سرور مجازی ایتالیا رم 8192 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 80GB HDD هارد
 • 3 گیگاهرتز سی پی یو
 • 8192 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
سرور مجازی ایتالیا رم 20480 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 120GB HDD هارد
 • 6 گیگاهرتز سی پی یو
 • 2048 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز
سرور مجازی ایتالیا رم 32738 ماهانه

پهنای باند نامحدود بر روی پورت 1Gbps
Self Manage
تحویل سرویس حداکثر 10 ساعت بعد از پرداخت

 • 140GB HDD هارد
 • 8 گیگاهرتز سی پی یو
 • 32738 مگابایت رم
 • لینوکسی / میکروتیک / ویندوزی سیستم عامل
 • کامل وضعیت دسترسی به روت
 • Vmware ESXI 5 مجازی ساز