دیتاسنترهای پر قدرت کشور چین

لوکیشن های خاص

سرور مجازی چین رم 512 ماهانه

رم 512
سی پی یو 1 هسته
هارد 15 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ نامحدود
ای پی 1عدد

سرور مجازی چین رم 1024 ماهانه

رم 1024
سی پی یو 1 هسته
هارد 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ نامحدود
ای پی 1عدد

سرور مجازی چین رم 2048 ماهانه

رم 2048
سی پی یو 1 هسته
هارد 50گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ نامحدود
ای پی 1عدد

سرور مجازی چین رم 3072 ماهانه

رم 3072
سی پی یو 1 هسته
هارد 80گیگابایت
پهنای باند نامحدود
پورت 1 گیگ نامحدود
ای پی 1عدد