هاست ویندوز پلسک Plesk هاست لینوکس با بهترین کیفیت پهنای باند نامحدود

در صورت نارضایتی بعد از 3 روز هزینه مرجوع می شود

هاست معمولی و اشتراکی ایران SSD ماهانه

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای ایران SSD ماهانه

فضا 300 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای ایران SSD ماهانه

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php

هاست پر بازدید و حرفه ای ایران SSD ماهانه

فضا 1024 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای ایران SSD ماهانه

فضا 2048 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای ایران SSD ماهانه

فضا 8192 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل آسیاتچ برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین