بالاترین اپتایم و پایینترین پینگ با بهترین کیفیت | بکاپ روزانه خودکار

استفاده از هارد های SSD و Nvme نسل جدید | مناسب میزبانی بات ها

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 300 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 300 مگ | Nvme
فضا 300 مگابایت
FTP اکانت 3عدد
ساب دامین 5عدد
پارک دامنه 1عدد
ادان دامین 3 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
پهنای باند نامحدود
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

سرور مجازی ایران پورت1گیگ رم 512MB هارد SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 300 مگ | Nvme
فضا 300 مگابایت
FTP اکانت 3عدد
ساب دامین 5عدد
پارک دامنه 1عدد
ادان دامین 3 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
پهنای باند نامحدود
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

سرور مجازی هتزنر آلمان رم 512MB هارد Nvme ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 300 مگ | Nvme
فضا 300 مگابایت
FTP اکانت 3عدد
ساب دامین 5عدد
پارک دامنه 1عدد
ادان دامین 3 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
پهنای باند نامحدود
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 1024 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 1024 مگ | Nvme
فضا 1گیگ
FTP اکانت 6عدد
ساب دامین 10عدد
پارک دامنه 3عدد
ادان دامین 6 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 2048 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 2048 مگ | Nvme
فضا 2گیگ
FTP اکانت 10عدد
ساب دامین 13عدد
پارک دامنه 5عدد
ادان دامین 9 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 4096 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 4096 مگ | Nvme
فضا 4گیگ
FTP اکانت 15عدد
ساب دامین 15عدد
پارک دامنه 10عدد
ادان دامین 13 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 8192 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 8192 مگ | Nvme
فضا 8گیگ
FTP اکانت نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه 20عدد
ادان دامین 18 عدد
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل

هاست پر بازدید و حرفه ای هلند 20480 مگ | SSD ماهانه

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 20480 مگ | Nvme
فضا 20گیگ
FTP اکانت نامحدود
ساب دامین نامحدود
پارک دامنه نامحدود
ادان دامین نامحدود
سیستم عامل کلادلینوکس
وب سرور لایت اسپید
فایروال و دیواره اتشین دارد
انتی ویروس دارد
بهترین پینگ برای ربات های تلگرام دارد
بکاپ روزانه
محل هلند
پشتیبانی کامل php
سی پنل