هاست ویندوز پلسک Plesk هاست سی پنل Cpanel | میزبان سایت های تجاری و پر بازدید آلمان کانادا هلند امریکا انگلیس فرانسه

پهنای باند نامحدود با هارد نسل جدید Nvme برای افزایش بارگیری

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 300 مگ | Nvme ماهانه

فضا 300 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل انگلیس,آمریکا,فرانسه,هلند,آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 700مگ | Nvme ماهانه

فضا 700 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 900مگ | Nvme ماهانه

فضا 900 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 2گیگ | Nvme ماهانه

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 4گیگ | Nvme ماهانه

فضا 4000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 10گیگ | Nvme ماهانه

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 20گیگ | Nvme ماهانه

فضا 20 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ هفتگی
محل انگلیس,آمریکا,فرانسه,هلند,آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین

هاست پر بازدید و حرفه ای خارج 40گیگ | Nvme ماهانه

فضا 40000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
افزودن دامین نامحدود
پارک دامین نامحدود
بکاپ روزانه
محل دیتاسنتر اسیاتک برج میلاد آلمان
پشتیبانی کامل php
سی پنل-دایرکت ادمین