اخبار

سورپرایزی دیگر بعد از ikv2 از همراه ساپورت و باز هم برای اولین بار !!

همراه ساپورت | سورپرایزی دیگر  بعد از ikv2 از همراه ساپورت و باز هم برای اولین بار  !!سرویس پر کاربرد سیسکو را بسیاری از همکارن مورد استفاده قرار میدهند که واقعا از نظر کیفیت و پایداری  در طول این ... ادامه مطلب »

اضافه شدن سرور اختصاصی حرفه ای از ترکیه

اطلاعیه همراه ساپورت | اضافه شدن سرور اختصاصی حرفه ای از ترکیهبا سلاماز  انجایی که بسیاری از دوستان و همکاران جهت موارد مختلف از قبیل پینگ و گیم درخواست سرور ترکیه داشتند بر ان شدیم با وجود ... ادامه مطلب »